undefined  

 

 

 

加盟优势


 

独创新中式水育体系

 
1. 选址/市场调研指导
 
2. 设计/装修支持
 
3. 师资/运营培训
 
4. 开业/活动指导
 
5. 运营/管理体系
 
6. 客户/会员CRM
 
7. 客服/客情频道
 
8. 课品/课研升级

 


 

加盟流程

 
1. 加盟意向
 
2. 加盟资质评审
 
3. 订立加盟合同/付款
 
4. 选址/市调指导
 
5. 设计/装修支持
 
6. 师资/运营培训/授牌
 
7. 开业(广告+活动)指导
 
8. 日常(运营+市场)督导
 
9.加盟资质年审

 

 

 

高品质的泳池标准

High quality swimming pool standards
 
 
水育巢拥有专业的水净化系统,高于生活饮用水标准,高品质硬件设施和教具,带给孩子安全保障